Dit is het logo van Glacimonto. Door hierop te klikken gaat u rechtstreeks naar de website van Humanitech. "Specialist in gebruiksgericht ontwerpen"

Door al in een vroeg stadium gebruikers te betrekken bij de ontwikkeling van een productidee, ontstaat een eindproduct dat beter aansluit bij de wensen en eisen van die gebruiker. Op de korte termijn resulteert dit in kortere en soepeler ontwikkeltrajecten. Op de langere termijn blijkt de koper/gebruiker enthousiast en verbetert het imago van de onderneming. Korte- en langetermijneffecten leiden tot meer omzet.

Glacimonto helpt bij het ontdekken van de veelal verborgen gebruikerswensen en -eisen en vertaalt deze naar bedieningsconcepten en -specificaties die in hardware of software verder ontwikkeld kunnen worden.

De door Glacimonto geboden diensten zijn gericht op ondernemingen met producten die door consumenten, werknemers of professionals gebruikt worden om hun werk naar tevredenheid te kunnen doen.

“Product” wordt in dit verband breed gebruikt: software, websites, handleidingen, brochures, procedures en fysieke producten als telefoons, meetinstrumenten, verpakkingen, radio’s, etc.

---
Alle activiteiten van Glacimonto zijn ondergebracht bij Humanitech.


Aanmelden voor de nieuwsbrief van de Zwanenhof